Επικοινωνία

Κύπρου 21, 30132, Αγρίνιο

T|F: 2641 55 2300
staltexniki@gmail.com

Τσικριτέας Σπυρίδων

Κ: 6947 445 623
spirostkts@gmail.com

Λιανός Αλκιβιάδης

Κ: 6982 672 566
alianos10@gmail.com